Aktivnosti isusovaca u osječkoj Rezidenciji

Objavljeno od

Današnji rad isusovaca u Osijeku zahvaća sljedeća područja: pastoral sakramenata, duhovne vježbe i posebno DV u svakodnevnom životu, duhovno vodstvo pojedinaca, rad s mladima, pomoć župnicima u Osijeku i izvan njega, duhovna asistencija različitih udruga i pokreta, apostolat u vojsci, te od 1998. vođenje Isusovačke klasične gimnazije u Tvrđi.

Od 2018. poglavar zajednice je p. Sebastian Šujević, koji je i ravnatelj Isusovačke klasične gimnazije (IKG) od 2014. Kateheta u IKG-u je p. Hrvoje Mravak, koji je ujedno i voditelj Studentskog katoličkog akademskog centra Osijek (SKAC Osijek).  God. 2018. službu ministra i ekonoma preuzeo je p. Josip Jurak. P. Siniša Štambuk je voditelj Duhovnih vježbi u svakodnevici. P. Mate Božinović je duhovnik “Marijine legije”, te brine o drugim obvezama u kući, p. Dragan Majić je na raspolaganju za pastoralne i sakramentalne potrebe ljudi koji dolaze u našu Rezidenciju,. U studenome 2015. zajednici se u službi kuhara pridružio br. Ivan Pakrac. S nama je ovu školsku godinu 2018./2019. i naš isusovački bogoslov skolastik Kristijan Matković.

Rezidencija Družbe Isusove i Svetište Srca Isusova otvoreni su od 6.30 do12.00, te od 16.00 do 19.30. Razgovori i susreti po rasporedu ili prema dogovoru (više informacija pod „Svetište Srca Isusova“).