Aktivnosti isusovaca u osječkoj Rezidenciji

Objavljeno od

Današnji rad isusovaca u Osijeku zahvaća sljedeća područja: pastoral sakramenata, duhovne vježbe, posebno duhovne vježbe u svakodnevnom životu (DVS), duhovno vodstvo pojedinaca, rad s mladima, pomoć župnicima u Osijeku i izvan njega, duhovna asistencija različitih udruga i pokreta, apostolat u policiji te od 1998. vođenje Isusovačke klasične gimnazije u Tvrđi.

Od kolovoza 2019. poglavar zajednice je p. Ivan Mandurić – Ike. Ravnatelj Isusovačke klasične gimnazije (IKG) od 2014. godine je p. Sebastian Šujević. Kateheta u IKG-u je sk. Hrvoje Juko, isusovački skolastik, koji je ujedno i asistent Studentskoga katoličkog akademskog centra Osijek (SKAC Osijek). God. 2018. službu ministra i ekonoma u Rezidenciji preuzeo je p. Josip Jurak. Voditelj Duhovnih vježbi u svakodnevnici, duhovnik IKG-a je p. Siniša Štambuk. P. Mate Božinović je duhovnik “Marijine legije”, te brine o drugim obvezama u kući, p. Dragan Majić je na raspolaganju za pastoralne i sakramentalne potrebe ljudi koji dolaze u našu Rezidenciju. Od rujna 2019. s nama je i p. Stjepan Harjač, u svojstvu policijskoga kapelana.

Rezidencija Družbe Isusove i Svetište Srca Isusova otvoreni su od 6.30 do12.00, te od 16.00 do 19.30 sati. Razgovori i susreti po rasporedu ili prema dogovoru (više informacija na: „Svetište Srca Isusova“).