OPĆI ISPIT SAVJESTI

Objavljeno od
ispit savjesti

1. ZAHVALA Bogu, našemu Gospodinu za sva primljena dobročinstva koja smo primili od prošlog ispita savjesti.

2

2. MOLITVA za milost da upoznamo sve svoje grijehe i način kako ćemo ih se osloboditi.

3

3. TRAŽENJE RAČUNA od samoga sebe, počevši od posljednjeg ispita savjesti.

4

 4. KAJANJE za učinjene grijehe i molitva da nam ih milosrdni i dobri Bog sve oprosti.

5

 5. ODLUKA o popravku kao prirodna posljedica kajanja i temeljni uvjet obraćenja. Završetak: Oče naš

 

Izvor:
Duhovne vježbe sv. Ignacija Loyolskog (DV 43)
Način općeg ispita savjesti ima pet točaka:
Prva točka: zahvali Bogu, našemu Gospodinu, za primljena dobročinstva.
Druga točka: moli za milost da upoznaš svoje grijehe i da ih odstraniš.
Treća točka: traži račun od sama sebe, počevši od trenutka kad si ustao pa do ovoga ispitivanja savjesti, od sata do sata, od razdoblja do razdoblja, i to ponajprije o misli, onda o riječi, onda o djelu, istim onim redom kako je to rečeno za poseban ispit savjesti.
Četvrta točka: moli Boga našega Gospodina da ti oprosti grijehe.
Peta točka: odluči da ćeš s njegovom milošću biti bolji. Očenaš.